Camino NL - pelgrimsverhalen

David Keuning vertaalde het pelgrimslied

May 01, 2022 Johanna Kroon ism Nederlands Genootschap van Sint Jacob Season 1 Episode 55
Camino NL - pelgrimsverhalen
David Keuning vertaalde het pelgrimslied
Show Notes

Tot mijn verrassing kreeg ik een mail van een luisteraar die de Camino nog niet gelopen heeft maar  wel een vertaling had gemaakt van het pelgrimslied waarmee Camino NL begint en eindigt. Ik heb David Keuning natuurlijk meteen uitgenodigd en in deze podcast hoor je zijn verhaal.

Eerst een leuk weetje vooraf: de melodie van het pelgrimslied is aan het begin van de 20ste eeuw gecomponeerd door de Britse componist Ralph Vaughan Williams. Hij heeft zich laten inspireren door een lied van eeuwen daarvoor, getiteld  Our captain cried all hands. Hier kun je dat lied beluisteren, de overeenkomsten zullen je direct opvallen: https://www.youtube.com/watch?v=Yxbk1bdd_I4

Als je zin hebt om het pelgrimslied in de Nederlandse vertaling mee te zingen dan heb ik een geschikte Youtube link voor je. In die versie wordt  elk in het Engels gezongen couplet voorafgegaan en gevolgd door een instrumentele herhaling waar je dus ongestoord de Nederlandse woorden kunt meezingen   https://www.youtube.com/watch?v=5yHJMPw8RHU

Wie ferm en flink wil zijn 

Langs veld’ en wegen 

Die loopt in angst en pijn 

Door wind en regen 

Geen enk’le tegenslag 

Zal hem doen afzien van 

Zijn voorgenomen levensplan 

Een pelgrim te zijn 


Wie hem neerhaalt door het slijk  

Van kwaad tot erger 

Zet alleen zichzelf te kijk 

Hij wordt slechts sterker 

Geen leeuw maakt hem ooit bang 

Hij vecht met zachte dwang 

En heeft een innerlijke drang 

Een pelgrim te zijn 


Slechte geest noch man met zeis 

Houdt hem ooit tegen 

Aan het einde van zijn reis 

Wacht eeuwig leven 

Verbeelding is zijn kracht 

Hij slaat op kwaad geen acht 

En ijvert dag en nacht 

Een pelgrim te zijn 


Tot slot is hier de Engelse tekst: 

Who would true valour see,  Let him come hither;

One here will constant be, Come wind, come weather;

There’s no discouragement  Shall make him once relent

His first avowed intent To be a pilgrim.


Whoso beset him round With dismal stories

Do but themselves confound; His strength the more is,

No lion can him fright; He’ll with a giant fight;

But he will have a right To be a pilgrim.


Hobgoblin nor foul fiend Can daunt his spirit;

He knows he at the end Shall life inherit,

Then fancies fly away, He’ll fear not what men say;

He’ll labour night and day To be a pilgrim.

johannakroonpodcasts.nl